21 Πλατεία Φιλικής Εταιρίας, Κολωνάκι, 10673 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 2107209800

ΣΧΕΤΙΚΑ

Το δικηγορικό γραφείο «Γκαγκάνας και Συνεργάτες» στελεχώνεται από έμπειρους και δυναμικούς δικηγόρους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται τόσο στη συμβουλευτική όσο και στη μαχόμενη δικηγορία με ειδίκευση κυρίως σε υποθέσεις εμπορικού και εταιρικού δικαίου, διασυνοριακές διαφορές, δικαστηριακές υποθέσεις, αγοραπωλησίες ακινήτων, άδειες παραμονής για επενδυτές, κληρονομικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, ξενοδοχειακά και τουριστικά θέματα, φορολογικό σχεδιασμό.

Μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων γραφείων σε καίρια χρηματοοικονομικά και εμπορικά κέντρα του κόσμου (Λονδίνο, Μόσχα, Χονγκ Κονγκ, Κύπρος) έχουμε αναπτύξει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων και συναλλαγών με διεθνή χαρακτηριστικά.

Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στις ακόλουθες αρχές: κατανόηση των αναγκών των πελατών μας, πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις, μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.