21 Πλατεία Φιλικής Εταιρίας, Κολωνάκι, 10673 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 2107209800

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Το εμπορικό και εταιρικό δίκαιο είναι το κύριο αντικείμενο του γραφείου μας. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του εμπορικού και εταιρικού δικαίου,  μεταξύ άλλων:

  • Νομκές Συμβουλές σε Θέματα Εταιρικού Δικαίου
  • Σύσταση εταιρειών/επιχειρήσεων
  • Νομικές Συμβολές αναφορικά με Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
  • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων για τρέχοντα θέματα της επιχείρησης (μισθωτήρια, συμβάσεις εργασίας)
  • Συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπείας/Διανομής/Δικαιόχρησης
  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Εταιρική Χρηματοδότηση
  • Φορολογικός Σχεδιασμός
  • Θέματα Εργατικού Δικαίου

 

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις ιδιαίτερες επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας και στην πρακτική και εμπορική προσέγγιση των νομικών τους ζητημάτων.