21 Πλατεία Φιλικής Εταιρίας, Κολωνάκι, 10673 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 2107209800

Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο

Μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων γραφείων σε καίρια χρηματοοικονομικά και εμπορικά κέντρα του κόσμου (Λονδίνο, Μόσχα, Χονγκ Κονγκ, Κύπρος) έχουμε αναπτύξει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε θέματα διεθνούς φορολογικού δικαίου. Μεταξύ άλλων, οι δικηγόροι του γραφείου μας παρέχουν  εξειδικευμένες συμβουλές για θέματα, όπως:

  • Φορολογία εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων (Φορολογία Νομικών Προσώπων, Φορολογία Ακινήτων και Κληρονομιάς, Φόρος Υπεραξίας)
  • Εταιρικό φορολογικό σχεδιασμό
  • Σύσταση Κυπριακών και αλλοδαπών εταιρειών
  • Συμμόρφωση με Φορολογικές Υποχρεώσεις
  • Εκπροσώπηση στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές
  • Εφαρμογή Συμβάσεων Διπλής Φορολογίας
  • Φ.Π.Α. και Δασμοί
  • Εκπροσώπηση ενώπιον των Διοικητικών και Φορολογικών Δικαστηρίων


Παρέχουμε πρακτικές και αποτελεσματικές φορολογικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.