21 Πλατεία Φιλικής Εταιρίας, Κολωνάκι, 10673 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 2107209800

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας συνδυάζουν την άριστη γνώση του ελληνικού νομικού συστήματος και των τοπικών πρακτικών με την εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση υποθέσεων και συναλλαγών με διεθνή χαρακτηριστικά. Πλέον του μισού πελατολογίου μας προέρχεται από διαφορετικές χώρες παγκοσμίως.

Οι νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις διεθνούς χαρακτήρα, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, δικαστηριακή εκπροσώπηση σε διασυνοριακές διαφορές, εμπορικές συμφωνίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις, αγοραπωλησίες ακινήτων, άδειες διαμονής για αλλοδαπούς επενδυτές, ξενοδοχειακές και τουριστικές υποθέσεις, φορολογικό σχεδιασμό.

Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, οι πελάτες μας γνωρίζουν ότι τα συμφέροντά τους διασφαλίζονται με τον καλύτερο τρόπο από τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα των δικηγόρων του γραφείου μας.